อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จับมือ Seedstars ชูนวัตกรรมเทคโนโลยี

วิทยากรชั้นนำร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพ

Ananda Development จับมือ Seedstars ยกระดับเมืองสู่ Hybrid City

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (Ananda Development) จับมือ Seedstars บริษัทจากสวิสเซอร์แลนด์ หวังมุ่งใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยียกระดับคนเมืองจนกลายเป็นไฮบริดซิตี้